home profiel visie partners projecten contact contactformulier voorwaarden disclaimer
 

Disclaimer

verbouwtotaal streeft er naar om uitsluitend actuele en nuttige informatie op deze site te verstrekken.
Desondanks aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, compleetheid of actualiteit van de aangeboden informatie.

Elke aansprakelijkheidstelling is uitgesloten voor zover geen aantoonbare nalatigheid kan worden aangetoond.